Xuất tinh sớm là hiện tượng nam giới không thể kiểm soát được việc xuất tinh trong quá trình quan hệ tình dục. Thời gian xuất tinh thường không quá 5 phút. Và việc này xảy ra với tần suất hơn 50% trong tổng số lần quan hệ.

Suckhoe24h

Not using Beacon yet?