Xuất tinh sớm là tình huống nam giới không thể tự kiểm soát được việc xuất tinh của bản thân. Thời gian xuất tinh thường dưới 5 phút. Và tổng số lần gặp phải tình trạng này, chiếm từ 50% trở lên trong tổng số lần xảy ra quan hệ.

Suckhoe24h

Not using Beacon yet?