Share

 1. Gode værktøjer
 2. Kirkegårdskonferencen 2019
 3. Kirkegårdskort med dronefotografering
 4. Lødderup Kirkegårdsmesse med regn og smil
 5. Kirkegårdsmessen 2018
 6. Kirkegårde i fremtiden
 7. Kirkegårdskort med drone
 8. Kirkegården er for alle
 9. Haslev Kirkegård får nye pladser
 10. Kirkegård elektriske maskiner giver stilhed
 11. Har kirkegården en fremtid - har fremtiden en kirkegård?
 12. Kirkegårdens herligheder
 13. Kirkegård arbejdsmiljø
 14. Grøn kirkegård på Nyborg Strand
 15. Kirkegård julehjerte
 16. Bæredygtig kirkegård
 17. Kirkegårdens værdier
 18. Kirkegård
 19. Mere grøn viden og rådgivning til kirkegårde

Grøn kirkegård på Nyborg Strand

Grøn kirkegård bliver emnet for årets kirkegårdskonference på Nyborg Strand den 10. marts 2016. Grøn kirkegård handler om at være med til at understøtte en bæredygtig udvikling, f.eks. ved at øge biodiversiteten. Grøn inspirationsdag i Simon Peters Kirke i Kolding

Og en grøn kirkegård er også et sted, hvor mennesker gerne vil komme. Derfor skal der tænkes i , hvordan flere mennesker kan få glæde af kirkegården og sognets øvrige arealer.

Læs mere her

Kirkegård julehjerte

Julehjerte-på-Hellevad-kirkegård Julehjerte-på-Hellevad-kirkegård. Flot grandækning. Kirkegård julehjerte er lavet med gran på kirkegården ved Hellevad-Ørum Kirker. Det er  meget populært på facebook. Det er vist 140.000 gange siden første tirsdag i december 2015. Læs mere om kirkegård Kilde:  - Aalborg Stift

Bæredygtig kirkegård

Kirkegård bæredygtigt mini landskab

I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. De optager et areal svarende til seks kvadratmeter pr. dansker og koster cirka halvanden milliard kroner årligt – men til glæde for hvem? Sådan spørger VEGA, en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar. VEGA tegnestue På Kirkens Forum fagmessen i Fredericia fortæller Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar sidst i september om deres arbejde med at nytænke kirkegården til et helende og bæredygtigt mini-landskab.

Fra de dødes gård til de levendes have

Landskaber er er ikke kun flotte omgivelser. Landskaber skal være rammen om liv og være for liv ved involvere og aktivere. VEGA er en ung landskabstegnestue startet af Anne Dorthe Vestergaard og Anne Galmar, der skaber meningsfyldte rammer til levende mennesker. Deres vision er, at de landskaber og rum de skaber, også skal være til glæde og gavn for fremtidige generationer. På Kirkens Forum 2015 vender de følgende problemstillinger: • Kan kirkegården gøres bæredygtig? • Kan kirkegården blive sognets og byens fælles ’helende have’? • Kan kirkens uderum blive en aktiv medspiller i sognets liv? I Danmark findes godt 2000 kirkegårde. Til sammen har de et areal der svarer til ca. 6 m2 pr. indbygger, og der bruges årligt i alt ca. 1,5 milliarder kroner på at drifte og pleje disse arealer – men til glæde for hvem? Støttet af Statens Kunstfonds Arbejdslegat arbejder VEGA landskab med at nytænke kirkegården til et helende og bæredygtigt mini-landskab. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra helende haver og stress-reducerende landskaber ser vi kritisk på den traditionelle kirkegårds strikse orden: de velordnede hække, det fint revne perlegrus og den stedsegrønne beplantning, der ser ens ud året rundt. Vi undersøger de eksisterende udfordringer på kirkegårdene, fra de tomme gravsteders opløsning af strukturen til klimaændringernes betydning for valg af beplantning og driftsmetoder. Vi ser på muligheden for at bringe årstidernes vekslen ind på kirkegården og på at give plads til det vildtvoksende og det uplanlagte, ligesom vi i en større sammenhæng ser på muligheden for at lade kirkegården blive det grønne rum der forbinder kirkens liv med sognet og byen." Grøn kirkegård på Nyborg Strand  

Not using Beacon yet?