Share

tanyavanwilgenburgh.nl

JOUW BUSINESSPLAN

10 Tips voor het schrijven van jouw businessplan zodat deze SUPER wordt!

10 Tips voor jouw Super Businessplan

Voor uitgebreidere toelichting op deze 10 tips: download gratis het ebook.

1. start met een uitleg van je concept in een aantal zinnen


​​2. verwijs naar bijlagen, zodat je document goed leesbaar blijft

 

3. deel je plan in meerdere delen in


4. Laat het eerste deel over jezelf gaan 

 

5. Ken je cijfers ook als je deze niet zelf hebt doorgerekend

 

6. Gebruik voldoende, maar niet teveel beeldmateriaal

 

7. Gebruik een leesbaar font en voldoende regelafstand

 

8. zet de randvoorwaarden waarbinnen het plan en de cijfers zich bewegen duidelijk onder elkaar in een apart hoofdstuk


9. zorg voor voldoende vooronderzoek 


10. schrijf met een positieve insteek, maar blijf realistisch


Not using Beacon yet?